Mitä asuntosijoittajan tulee tietää remonttien ilmoitusvelvollisuudesta?

Sijoitusasunnon vuokrauskuntoon saattaminen voi joskus vaatia asunnon perusteellisempaakin remontointia. Asunto-osakeyhtiölain mukaan kaikkien taloyhtiön osakkaiden on ilmoitettava asuntonsa remontista kirjallisesti taloyhtiölle ennen remontin alkamista. Lisäksi 1.7.2014 voimaanastuneiden harmaan talouden torjuntavelvoitteiden myötä osakkaan on tehtävä verottajalle ilmoitus urakan lopussa silloin kun muutostyö on edellyttänyt rakennus- tai toimenpidelupaa. Alla on listattu asiaan liittyvät yleisimmät kysymyksen vastauksineen.

Milloin ilmoitetaan?

Taloyhtiölle on syytä ilmoittaa remontista aina, jos se vaikuttaa yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakenteisiin, eristeisiin tai järjestelmiin tai muihin osakkaisiin, tai jos se voi aiheuttaa yhtiölle tai osakkaille haittaa tai vahinkoa.

Taloyhtiölle ilmoitettavia ovat mm.

  • Kylpyhuone- ja keittiöremontit
  • Remontit joilla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan
  • Lattiaremontit jos ne voivat vaikuttaa äänieristykseen

Tämän lisäksi verottajalle pitää ilmoittaa remontista aina, jos sen tekeminen edellyttää rakennus- tai toimenpidelupaa. 

Rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävät remontit voivat olla mm.

  • Parvekelasien asentaminen
  • Kylpyhuoneen laajentaminen tai siirtäminen ja muiden huonetilojen käyttötarkoitusmuutokset
  • Saunan rakentaminen
  • Ilmalämpöpumpun asentaminen silloin kun se vaikuttaa julkisivuun

Sen sijaan pieniä pintaremontteja, kuten seinien maalausta tai tapetointia, ei tarvitse ilmoittaa kenellekään.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään asian varmistamiseksi. 

Koska ja miten ilmoitetaan?

Taloyhtiölle ilmoitus tehdään aina kirjallisena ennen remontin alkua. Käytännössä ilmoitus tehdään suoraan isännöitsijälle, jos taloyhtiö on näin sopinut. Verottajan ilmoitus tehdään suomi.fi-palvelun kautta urakan päätyttyä.

Urakkaa ei tule aloittaa ennen kuin taloyhtiö on käsitellyt muutostyöilmoituksen ja asettanut sen osalta omat ehtonsa tai ilmoittanut ettei yhtiö aseta ehtoja.  Siitä kun kaikki asiakirjat on saatu, hallituksen käsittelyaika ilmoitukselle on noin 2-4 viikkoa, joten ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen remontin alkua.  Jos yhtiö joutuu pyytämään ilmoituksen johdosta lisäselvityksiä tai käyttämään asiantuntijoita lisäselvityksien saamiseksi, yhtiöllä on oikeus veloittaa kohtuulliset selvityskulut osakkaalta.

Mitä ilmoitetaan?

Taloyhtiön ilmoituksesta kuvata mahdollisimman tarkasti muutostyön sisältö. Ilmoitukseen tulee liittää suunnitelmat ja asiakirjat, joiden perusteella yhtiö ja muut osakkaat voivat arvioida, vaikuttaako remontti yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluviin asioihin ja muihin osakkaisiin, ja mitä ehtoja muutostyölle mahdollisesti asetetaan.  Ilmoituksessa tulee olla myös osakkaan nimi, tarkka osoite ja muut yhteystiedot, korjauskohde, korjauksen ajankohta ja kesto sekä korjauksen suorittaja (suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työnvalvojien nimet, yhteystiedot ja y-tunnukset). Verottajan ilmoitukseen tulee kaikkien edellisten tietojen lisäksi jokaisen urakkaan osallistuneen työntekijän yhteystiedot sekä heille maksetut palkat.

Mitä kustannuksia osakkaan muutostyö aiheuttaa yhtiölle, ja mitä niistä osakkaan tulee varautua korvaamaan?

Yhtiön hallituksen velvollisuutena on huolehtia osakkaan muutostyön valvonnan järjestämisestä riittävästi yhtiön kunnossapitovastuulle jäävien asioiden osalta, sekä siitä että työ tullaan tekemään näiltä osin hyvän rakennustavan mukaisesti.  Yhtiön tulee myös dokumentoida kaikki muutostyöasiakirjat. Lain mukaan osakas on velvollinen korvaamaan yhtiölle muutostyöstä syntyvät kohtuulliset valvontakustannukset sekä muutostyöilmoituksen käsittelystä yhtiölle aiheutuvat kohtuulliset lisäselvityskustannukset.

Miten dokumentoidut muutostyöt vaikuttavat asunnon arvoon?

Lain mukaan osakkeenomistajien muutostyöt on dokumentoitava luotettavasti ja tiedot on ilmoitettava asunnon isännöitsijäntodistuksessa. Hyvin dokumentoitu ja valvottu remontti vaikuttaa positiivisesti asunnon arvoon ja myyntiin.