Katsaus kuluvan vuoden 2015 vuokramarkkinoihin

TIEDOTE / REALIA MANAGEMENT

Tänä kesänä vuokramarkkinoilla on ollut havaittavissa muutoksia; vuokra-asunnon hakijoiden määrä on ollut hienoisessa laskussa, kun taas vuokra-asuntoja on ollut tarjolla hieman enemmän kuin aiempina vuosina. Vuokralaiset hyötyvät yleisestä tarjonnan paranemisesta ja vuokranantajan tuleekin huomioida markkinatilanne, jotta asunnon tyhjänä pitämiseltä vältytään. 

”Vuokra-asunnon hakijat aktivoituivat tänä kesänä myöhemmin kuin aiempina vuosina ja kesä 2015 onkin ollut kokonaisuudessaan rauhallisempi kuin viime kesä”, tiivistää Retta Asuntovuokrauksen yksityisen vuokrauspuolen myyntijohtaja Sari Halkosalmi vuokramarkkinoiden tilannetta. 

Tarjonta vuokra-asunnoista on lisääntynyt viime kesästä ja etenkin asuntorahastojen tulo vuokramarkkinoille sekä suurten vuokranantajien uudistuotanto esimerkiksi Espoossa ja Vantaalla ovat lisänneet tarjontaa. 

Kasvanut vuokra-asuntojen tarjonta lisää vuokranantajan riskiä: hyvän vuokralaisen saaminen on haastavampaa ja vuokrattava asunto voi jopa jäädä joksikin aikaa tyhjilleen. Tänä kesänä yksi haaste on myös ollut vuokranhakijoiden vähyys asuntonäytöillä. ”Asunnosta on saattanut tulla vaikkapa 50 yhteydenottoa, mutta itse asuntonäyttöön saapuu lopulta vain pari hakijaa”, Halkosalmi lisää.

”Vuokralaisilla on tällä hetkellä enemmän valinnanvaraa ja voidaankin puhua vuokralaisen markkinoista: hakija, jonka luottotiedot ovat kunnossa, pääsee valitsemaan vuokranantajan, eikä toisinpäin”, toteaa suurasiakkuuksista vastaava Retta Asuntovuokrauksen yksikönjohtaja Nina Stenberg. Maksukykyisistä vuokralaisista käydään tällä hetkellä kovaa kilpailua ja vuokralaisten ollessa yhä hintatietoisempia osalle vuokranantajista tulee yllätyksenä, että eteen voi tulla tilanteita, jossa vuokralainen onkin saanut paremman tarjouksen muualta eikä sopimusta synny. 

Kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille riittää kysyntää

Suurimmat vuokranantajat houkuttelevat hakijoita edullisilla vuokraehdoilla, kuten pienellä vuokravakuudella ja toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla sekä sisällyttämällä vuokraan esimerkiksi internet- ja vesimaksut. Yksityiset vuokranantajat saattavat pyytää asunnosta liian korkeaa vuokraa asunnon kuntotasoon nähden. ”Epärealistisen korkea vuokrapyyntö voi johtaa tulonmenetyksiin kun asuntoa joudutaan pitämään tyhjillään. Kannattavampaa olisikin laskea vuokraa esimerkiksi muutamalla kympillä, jotta turhilta vuokralaisen vaihtumisilta ja tyhjiltä kuukausilta vältyttäisiin. Oikean vuokratason määrittelyyn voi pyytää apua laajan markkinanäkemyksen omaavalta ammattilaiselta”, huomauttaa Sari Halkosalmi.

”Harhaanjohtava uutisointi vuokra-asuntopulasta ja jatkuvasta vuokratason noususta saattaa luoda erityisesti yksityisille vuokranantajille virheellisiä mielikuvia markkinatilanteesta. Vuokralaiset etsivät kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja niille riittää kysyntää, mutta vapaarahoitteiset, markkinahintaiset vuokra-asunnot eivät välttämättä mene nyt samalla tavalla kuumille kiville. Tämän hetkisessä markkinatilanteessa kova hintakilpailu voi luoda haasteita yksityisille vuokranantajille, mutta oikein hinnoitelluille vuokra-asunnoille on kuitenkin aina kysyntää”, Halkosalmi sanoo.

Lisätiedot:

Sari Halkosalmi, myyntijohtaja, Retta Asuntovuokraus, puh. 0400 243 465
Nina Stenberg, yksikönjohtaja, Retta Asuntovuokraus, puh. 040 552 4675